DERMATOVENEROLOGIJA KIRURGIJA OTORINOLARINGOLOGIJA

O nama
P O L I K L I N I K A N O L A

Folnegovićeva 1c, Zagreb
Tel: 01/ 461 9191, 467 5333
Fax: 01/ 461 8595
info@poliklinika-nola.hr

Poliklinika Nola d.o.o. za zdravstvenu djelatnost, Folnegovićeva 1c, Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080278723
Temeljni kapital: 129,600.00 kuna, uplaćen u cjelosti.
Članovi uprave: Dr. Nenad Nola, Dr. Ivana Nola
Žiro račun: 2484008-1104084552


Dermatovenerelogija

Dr.sc. Ivana Nola, dr.med.
Dermatovenerolog

Kirurgija

Prim. Petar Nola, dr.med.
Kirurg

Mr.sc. Nenad Nola, dr.med.
Kirurg

Otorinolaringologija