Opći podaci:

Naziv: Poliklinika Nola d.o.o. za zdravstvenu djelatnost
Skraćeni naziv: Poliklinika Nola d.o.o.

Sjedište: Folnegovićeva 1 c, 10000 Zagreb

Broj telefona: +385 1 4675 333
Broj faxa: +385 1 4618 595
Adresa elektroničke pošte:  info@poliklinika-nola.hr
Adresa za dostavu pošte: Folnegovićeva 1 c, 10000 Zagreb

Upisano u reg. uložak pod MB subjekta Trgovačkog suda u Zagrebu: 080278723
OIB: 51891111597
MB: 1431463

Temeljni kapital: 129.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Poslovna banka i broj žiro-računa:
Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb, IBAN: HR9524840081104084552; SWIFT code (BIC): RZBHHR2X
Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR7323400091110618457; SWIFT code (BIC): PBZGHR2X

Članovi društva: dr. Nenad Nola, jedini osnivač
Osobe ovlaštene za zastupanje: dr. Nenad Nola, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno