Operacija tumora dojke

Što je karcinom dojke?

Karcinom dojke je abnormalan rast stanica tkiva dojke. Najčešća je maligna bolest u žena s jednim od najčešćim uzrokom smrtnosti od karcinoma u žena, s vrhuncem učestalosti oko 60. godine života.

Kako je liječenje karcinoma dojke napredovalo, razvile su se i brojne poštedne kirurške tehnike te tehnike rekonstrukcije dojke. Takve operacije karcinoma dojki moguće je primijeniti kod žena kojima operativni zahvat tek slijedi, kod žena kojima je već uklonjena dojka radi karcinoma dojke te kod žena koje se na preventivno odlučuju na obostranu mastektomiju (pozitivne na BRCA 1 i BRCA 2 mutacije). Primjena takvih kirurških tehnika utječe znatno na kvalitetu života i ima povoljan psihološki učinak, a ne povećava vjerojatnost ponovne pojave bolesti niti onemogućava praćenje tijeka liječenja.

Važno je imati na umu da je karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Zato je izuzetno važna prevencija, rana detekcija, multidisciplinarni timski rad liječnika kao i individualizirani pristup liječenju svake pacijentice.U Poliklinici Nola moguće je napraviti cjelovit i kvalitetan pregled dojki, koji uključuje mamografiju i ultrazvuk dojki, kao i sve vrste operacijskih zahvata na dojci.


Kod liječenja karcinoma dojke, uzimamo potrebno vrijeme kako bismo pacijenticu detaljno i opširno informirali o svim mogućnostima operativnih zahvata. Vjerujemo da je upravo to od presudne važnosti kako bi se donijela najbolja odluka.Koji su faktori rizika za razvoj karcinoma dojke?

Faktori rizika za razvoj karcinoma dojke su, osim ženskog spola, starija dob, pozitivna obiteljska anamneza, prisutnost BRCA 1 i BRCA 2 mutiranih gena, izloženost zračenju, debljina, nekvalitetna prehrana, rana dob prve menstruacije, kasna dob zadnje menstruacije, starija dob pri prvom porodu, nuliparitet, hormonsko nadomjesno liječenje u postmenopauzi, konzumacija alkohola i ranija pojavnost karcinoma iste ili druge dojke.

Posebna kategorija je obiteljski karcinom dojke. Isti čini 5 do 10% svih karcinoma dojke, a posljedica je mutacije gena koji se nasljeđuju generacijama od kojih su najpoznatiji BRCA 1 i BRCA 2. Prisutnost ovih gena, koja se može utvrditi krvnim testovima, značajno povećava rizik od karcinoma dojke i jajnika te se u tim slučajevima preporučuju češće kontrole (svakih 6 mjeseci).

 Kirurgija bolesti dojke

Što je biopsija?

Pod biopsijom se podrazumijeva uzimanje tkiva /dijela ili cijelog tumora ili neke druge promjene/ u svrhu patohistološke analize uzetog materijala i postavljanja definitivne dijagnoze.

Biopsija može biti operacijska, u lokalnoj ili općoj anesteziji ili tzv „core“ biopsija ili biopsija širokom iglom kojom se uzima nekoliko cilindara tkiva, te se isti šalju na patohistološku analizu.

Operacija fibroma (fibroadenoma) dojke

Fibromi ili fibroadenomi su dobroćudni tumori dojke, a najčešće se javljaju kod adolescentica i žena mlađih od 30 godina. To su male, dobroćudne, tvrde kvržice u dojkama, građene od vezivnog i žljezdanog tkiva koje u potpunosti nalikuju normalnom tkivu dojke.

Iako se uglavnom radi o dobroćudnim cistama, liječnika svakako treba posjetiti ako su dojke bolne, kvržica tvrda i nepomična.

Liječnik će pregledati dojke, a ovisno o njihovu izgledu i dobi pacijentice, liječnik može preporučiti sljedeće pretrage:

UZV dojki

– dijagnostičku mamografiju

– citološku punkciju

core biopsiju

– operativni zahvat

Fibroadenome najčešće nije potrebno liječiti, već ih redovito pratiti ultrazvučnim kontrolama.

One fibroadenome koji pokazuju tendenciju brzog rasta, kojima citološki nalaz opisuje atipiju stanica ili se dijagnosticiraju kao novonastali tumor u starijih žena, potrebno je ukloniti kirurškim putem. Zahvat se obavlja u općoj anesteziji.

Operacija karcinoma dojke

Operacije karcinoma dojke se dijele na poštedne i radikalne.

Pod poštedne operacije dojke podrazumijeva se segmentektomija (odstranjenje dijela tkiva dojke).

Radikalne operacije dojki se dijele na jednostavnu ablaciju dojke (simplex mastectomia) i subkutanu mastektomiju, što znači odstranjenje kompletnog tkiva dojke uz očuvanje kože  (skin sparing mastektomy SSM) ili odstranjenje kompletnog tkiva dojke uz očuvanje kože i bradavice (skin nipple sparing mastectomy SNSM).

Subkutane mastektomije se rade kod radikalnih zahvata kod kojih se podrazumijeva operacija rekonstrukcije dojki.

Kod operacija karcinoma dojke obavezna je i biopsija limfnog čvora stražara tzv Sentinel limfnog čvora /Sentinel lymph nod biopsy SLNB/. Kod biopsije limfnog čvora stražara podrazumijeva se prije operacije učiniti limfoscintigrafiju na odjelu nuklearne medicine, tako da se u okolinu tumora ubrizga radioaktivni Tehnecij 99 čija se distribucija prati Gama kamerom. Prvi limfni čvor koji nakuplja najviše Tehnecija 99 naziva se limfni čvor stražar, a njegov položaj se označi na koži. Poslije se kod operacije posebnim uređajem /malom Gama kamerom/ detektira označeni limfni čvor, koji se ispreparira i odstrani. Na taj način se ne odstranjuju svi limfni čvorovi iz pazuha, već samo taj jedan, koji se također šalje na patohistološku analizu.

Jednostavna ablacija dojke /simplex mastectomy/ – odstranjenje cijele dojke uz odstranjenje bradavice i pripadajuće kože.

Operacija dojke s rekonstrukcijom – onkoplastična kirurgija

Rekonstrukcijski zahvati na dojci najviše ovise o željama bolesnice.

Dijele se na primarne rekonstrukcije koje se izvode u istom operacijskom zahvatu kojim se odstranjuje tumor dojke, te na sekundarne rekonstrukcije koje se rade kasnije u drugom zahvatu nakon kompletnog adjuvantnog (preventivnog) liječenja tj. nakon odstranjenja tumora i dojke, kemoterapije i/ili zračenja.

Potrebno je naglasiti da su estetski rezultati bolji kod primarnih nego kod sekundarnih rekonstrukcija, te se ukoliko je moguće, uvijek sugerira primarna rekonstrukcija.

Postoje dvije metode rekonstrukcije dojke:

– rekonstrukcija vlastitim tkivom

– rekonstrukcija implantatima.

Kod rekonstrukcije vlastitim tkivom razlikujemo dva načina.

Češći i jednostavniji način je korištenje leđnog mišića (latissimus dorsi) – rotacijskog režnja. Prikladan je za primarnu rekonstrukciju, a može se kombinirati i s implantatom ukoliko nedostaje vlastito tkivo za nadomještanje defekta.

Rjeđi način rekonstrukcije dojke predstavlja rekonstrukcija slobodnim režnjem tzv. DIEP režnjem koji je smješten na vaskularnoj peteljci. Uzima se koža i potkožno masno tkivo s pripadajućom arterijom i venom s područja trbuha, te se nadomješta na mjesto prethodno odstranjene dojke uz spajanje arterije i vene mikrokirurškim postupkom. Rekonstrukcija slobodnim režnjem je najbolje estetsko rješenje kod sekundarnih rekonstrukcija.

Implantati se koriste i kod primarne i kod sekundarne rekonstrukcije. Kod primarne rekonstrukcije je preporučljivo da se operacija izvodi u dva koraka. U prvom se zahvatu postavi silikonski ekspander ispod prsnog mišića koji se postupno puni fiziološkom otopinom dok se ne postigne željeni volumen, dok se u drugom zahvatu vadi ekspander i postavlja definitivni implantat.

Kod sekundarne rekonstrukcije, gdje je prvim zahvatom odstranjena dojka, obavezno je korištenje ekspandera s kojim se postupnim punjenjem širi koža i mišić, te na taj način nastaje prostor u koji se u drugom zahvatu stavlja definitivni implantat.

Uzimajući u obzir da više čimbenika utječe na izbor načina rekonstrukcije, svakoj se ženi pristupa individualno.

Pročitajte više o operaciji karcinoma dojke s rekonstrukcijom ovdje

Za dodatne informacije ili rezervaciju termina pregleda, javite nam se na broj 01 4675 333 ili putem kontakt obrasca.

Cjenik naših usluga možete pogledati ovdje.