Liječnički tim

Kirurgija

Prim.mr.sc. Nenad Nola, dr.med. spec. kirurgije

Prim.mr.sc. Nenad Nola, dr.med.

kirurg

Rođen 1965. u Zagrebu, gdje je i diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine.
Od 1991. – 1997. staž i specijalizaciju iz opće kirurgije obavlja u Klinici za tumore u Zagrebu.
Specijalistički ispit iz opće krirugije položio je 1997.
Od 1997. – 2008. radi u Klinici za tumore u Zagrebu, na odjelu kirurške onkologije.
1995. godine završava poslijediplomski tečaj iz ultrazvuka dojke.
2001. godine proveo je dva tjedna u Kliničkom centru u Cincinnatiju /Ohio – USA/ na edukaciji iz kolonoskopije i gastroskopije.
Nakon završenog poslijediplomskog studija iz Onkologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine magistrirao na temu Kliničko-patološki čimbenici i značajke staničnog ciklusa u neuroendokrinih karcinoma dojke.
2004. godine proveo je edukaciju iz kolonoskopije i gastroskopije u Kliničkoj bolnici Merkur.
Poslijediplomski tečaj iz mamografije završava 2005. godine.
2011. godine dobiva status Primarijusa.
Bio je suradnik na dva znanstvena projekta i objavio više znanstvenik radova.
Od 2008. godine vodi liječnički tim Poliklinike Nola.

Interna

Prof. dr. sc. Miroslava Katičić, dr. med., specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog

Prof. dr. sc. Miroslava Katičić, dr. med.,

specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog

Specijalist je interne medicine od 1976. godine.

U redovnom je radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila od početka 1983. godine, prvo kao asistent, potom docent, pa izvanredni profesor, a od 2008. godine kao redoviti profesor na Katedri za Internu medicinu.

Dalje aktivno sudjeluje kao profesor u poslijediplomskom studiju liječnika obiteljske medicine, kao i na različitim stručnim i znanstvenim tečajevima.

Od 2008. do srpnja 2012. godine bila je voditelj Gastroenterološkog odjela Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur, kasnije radila kao savjetnik pročelnika Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur do umirovljenja 2013. godine. Od 2009. do 2012. godine bila je zamjenica ravnatelja Kliničke bolnice Merkur.

Kao internista i subspecijalista gastroenterolog bavila se svim područjima interne i gastroenterologije, sa posebnim interesom prema dijagnostičkoj i intervencijskoj endoskopiji, te je bila osnivatelj i prvi predsjednik Endoskopske sekcije Hrvatskog gastroenterološkog društva. Osnivatelj je i dugogodišnji predsjednik i Sekcije za Helicobacter pylori infekciju u želucu istoga Društva.

Objavila je više od stotinjak radova u indeksiranim i ostalim stručno-znanstvenim časopisima. Objavila je i više od 20 nastavnih tekstova, udžbenika ili poglavlja u udžbenicima.

Član je Hrvatske liječničke komore i više stručnih društava u zemlji i inozemstvu.

Dr Mirko Koršić, specijalist internist , uža specijalnost: endokrinologija i dijabetologija

Prof. dr. Mirko Koršić, specijalist internist,

uža specijalnost endokrinologija i dijabetologija

Diplomirao je 1966. godine u Zagrebu na Medicinskom fakultetu. Od 1968. godine zaposlen je u KBC-u Zagreb. Od 1992. godine je pročelnik Zavoda za endokrinologiju KBC – Zagreb.

Specijalistički ispit iz interne  medicine položio 1974. godine, iste godine položio je i ispit ECFMG (USA).

Godine 1981. doktorirao je s tezom “Određivanje hormona koji oslobađa gonadotropine (LH-RH)  u poremećajima  hipotalamično-hipofizarne  osovine“  na MF u Zagrebu.

U znanstveno nastavno zvanje docent na Katedri za Internu medicine MF u Zagrebu  izabran je 1984. Godine, a pročelnik  Katedre  Interne medicine  MF u Zagrebu  postaje 2008. godine.

Godine 1998. osnovao je Referalni Centar za metaboličke  bolesti kostiju MZ RH, a 2002. pri KBC-u Zagreb prvi Centar za liječenje debljine u RH.

Međunarodno se afirmirao u endokrinologiji, istražio je ponašanje  LH-RH kod raznih poremećaja  hipotalamo/hipofiznih bolesti, mjerenje koštane gustoće u kliničku praksu. Prvi u svijetu opisao je fenomen apopleksije  gonadotropinoma (vrsta adenoma hipofize)  nakon dijagnostičke  primjene  LH-HR.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, te više stručnih društava u zemlji i inozemstvu, kao i autor i urednik mnogobrojnih stručnih poglavlja i članaka.

Prof. dr. Mirjana Sabljar Matovinović, dr. med. spec. interne medicine

Prof. dr. Mirjana Sabljar Matovinović, dr. med.  spec. interne medicine

Specijalist  interne medicine od 1974. godine.

Godine 1972. izabrana je za liječnika asistenta u kumulativnom radnom odnosu pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu s radnim mjestom na Klinici za unutarnje bolesti «KB Merkur».  1999. prevedena je u zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osnovala je Odsjek za nefrologiju na Klinici za unutarnje bolesti KB  «Dr. O. Novosel», sadašnja KB «Merkur» 1975. godine.

Članom je više stručnih društava u zemlji i inozemstvu. Do 2012. članom je Središnjeg etičkog povjerenstva  a nakon toga šireg Povjerenstva za lijekove Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.